Haber Detayı
12 Temmuz 2019 - Cuma 16:08
 
Evliya Çelebi Samsun'daki bu türbeyi seyahatnamesinde yazdı
Samsun Haber Ajansı - 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden olan Evliya Çelebi, Seyahatname adlı kitabında Ladik ilçesine ve buradaki bazı türbelere de yer verdi.
Yaşam Haberi
Evliya Çelebi Samsun'daki bu türbeyi seyahatnamesinde yazdı

LADİK İLÇESİNİ ANLATTI

 

Seyahatname isimli kitabında Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan bazı türbelere de yer veren Evliya Çelebi, ilk olarak burada dönemin büyük alimlerinden olan Seyyit Ahmed-i Kebir Hazretlerinden bahsetti. Daha sonra ise 200 metre yakınında bulunan Dikilitaş Türbesi'nden. 

Evliya Çelebi Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretlerinden şöyle bahsetti "Ve cümle yedi tekye-gâh-ı ehl-i tarîk vardır. Cümleden Hazret-i Seyyid Ahmed-i Kebîr Tekyesi, ma’mûr u âbâdan, nazar-gâh-ı ehl-i irfân ve mihmân-gâh-ı ehl-i dilân ve karâr-gâh-ı dervîşân-ı zîşân yerdir. Âyende vü revendeye ni’meti mebzûl evkâf-ı azîmdir.( Toplam yedi tane tarikat erenlerinin tekkesi vardır. Bunların içinde Hz. Seyyid Ahmed-i Kebîr Tekkesi şanlı dervişlerin ve gönül ehillerinin misafir olabilecekleri biçimde imar edilmiştir. Buradan gelip geçenlere -misafirlere, yolculara- ikramda bulunulan büyük bir evkaftır.) 

 

 

TÜRBEYLE İLGİLİ İLGİNÇ RİVAYETİ

 

Öte yandan Seyahatnamede adı geçen Dikilitaş Türbesi'yle ilgili de halk arasında dolaşan bazı rivayetler var. 

Rivayete göre, “74 Barış Harekâtı sırasında Dikilitaş Türbesi ve Seyyid Ahmed-i Kebir Türbeleri kapılarını ziyaretçilere kapatmışlar. Harp başladığı sıralarda Lâdik üzerinden büyük bir ışık demeti gürültülü bir şekilde Kıbrıs’a doğru uçup gitmiş. Halk bu mübarek kişilerin savaşa, askerlere siper olmaya gittiklerini söyler. Harp sırasında iki Rum askeri arasında şöyle bir konuşma geçtiği söylenmektedir:

 

EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR?

 

1611 yılında İstanbul Unkapanı'nda, geçinmek için pirinç levhalar üzerine oyma işleyen bir sanatçı olan, Derviş Mehmet Zilli'nin oğlu olarak dünyaya gelen Evliya Çelebi, ilk senelerde öğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasından tezhip, hat ve nakış öğrendi.

Kanuni'nin Zigetvar Seferi'nde, önemli hizmetleri olan babasının, çevresindeki kişilerin serüvenlerini hikaye ettikleri aile sohbetlerinde bulunduğu süre boyunca, dünyayı gezip görme merakı duymaya başladı. Asıl adı Mehmed olan Evliya Çelebi, yirmili yaşların başında, İstanbul içinde gezerek gördüklerini duyduklarını kaleme almaya başladı.

Enderunda eğitim aldığı dört yılın ardından, dayısı Melek Ahmed Paşa'nın aracılığıyla Sultan IV. Murad'ın hizmetine girerek sipahi olan Evliya Çelebi, padişahın Revan Seferi'nden sonra saraya girdi. Sarayda geçirdiği kısa sürenin ardından buradan ayrılarak ilk seyahati olan, Bursa yolculuğuna çıkan ve daha sonra 1640'larda İzmit, Trabzon ve Girit yolculuklarına çıkan Evliya Çelebi, 1645 senesinde, Bahadır Giray'ın yanına, Kırım'a gitti. Aynı sene Yanya'nın alınmasıyla sonuçlanan savaşta, Yusuf Paşa'nın yanında görevli bulunan ve 1646 yılında, Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasibi olan Evliya Çelebi, doğu illeriyle birlikte, Azerbaycan ve Gürcistan'ın çeşitli yerlerini gezdi.

Daha sonra Revan Hanı'na ulaklıkla görevlendirilen ve böylece Gümüşhane, Tortum yörelerini de dolaşma fırsatı bulan Evliya Çelebi, 1648 senesinde İstanbul'a geri dönerek Mustafa Paşa ile sam'a gitti ve üç yıl bu bölgede incelemeler yaptı.

1651'den sonra Rumeli'yi dolaşmaya başlayan ve bir dönem de Sofya'da bulunan Evliya Çelebi, 1667 - 1670 yılları arasında Avusturya, Arnavutluk, Teselya, Kandiye, Gümülcine ve Selanik yörelerini gezdi.

50 yıl boyunca Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağıstan gibi ülkelere gezilere çıkan ve bu gezilerin bazılarında yakınlık kurduğu bazı devlet büyükleriyle beraber olan Evliya Çelebi, gezilerde önemli mektuplar götürmek ya da savaşa katılmak gibi çeşitli hizmetlerde bulunuyordu.

Bu arada gördüklerini, yaşadıklarını ve gözlemlerini, not ederek Seyahatname isimli kitabı çıkardı.  

 

 

Kaynak: (SHA) - SAMSUN HABER AJANSI Editör: SHA
Etiketler: Evliya, Çelebi, Samsun'daki, bu, türbeyi, seyahatnamesinde, yazdı,
Yorumlar
Haber Yazılımı